Vždy bylo střední průmyslové školství v Plzni úzce spjato s celkovým profilem západních Čech a zvláště Plzně.

V roce 1922 vznikl Elektrotechnický závod Škodových závodů, který si brzy vybudoval přední místo mezi evropskými výrobci zařízení silnoproudé elektrotechniky. V roce 1979 byl Elektrotechnický závod OP Škoda největším čs. výrobcem zařízení pro energetiku a elektrickou trakci.

Docházelo k rychlému rozvoji elektrotechnického průmyslu v Plzni i v Západočeském kraji. V tomto prostředí vyrůstá i naše elektrotechnická škola.

V roce 1940 vznikají samostatné třídy s elektrotechnickým zaměřením při Průmyslové škole strojnické v Plzni.

V roce 1954 došlo k osamostatnění Průmyslové školy elektrotechnické (její součástí byly i třídy

s dopravním zaměřením).

Rok 1967 – dochází k rozdělení a vzniká samostatná Střední průmyslová škola elektrotechnická a Střední průmyslová škola dopravní a spojová,  obě se stěhují do nového areálu v Plzni – Slovanech.

1. září 1996 byl vytvořen nový právní subjekt Vyšší odborná škola a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň

a 1. července 2000 došlo ke spojení školy, domovů mládeže a školní jídelny v jeden areál.

Naše škola patří v současné době mezi největší školy Plzeňského kraje. Veškeré informace najdete na webových stránkách školy.