AIMTEC a. s.

Jsme plzeňská poradensko-technologická společnost, která provází výrobní a logistické firmy při zavádění Průmyslu 4.0 do praxe. Naše řešení integrujeme společně s nejnovějšími technologiemi do jednoho funkčního celku tak, aby digitalizace byla skutečným přínosem. Aimtec je ale mnohem víc než to. Má svou specifickou kulturu, atmosféru i smysl humor. I přesto, že má za sebou víc než dvacet let existence, si pořád udržuje image rodinné firmy.

Ze start-upu o pár lidech vyrostla firma s více než dvěma stovkami kolegů, která dodává projekty společnostem po celém světě. Je profesionálnější a dospělejší, přesto pořád staví na stejných hodnotách – férovosti k zákazníkům i kolegům, rozvoji osobnímu i profesnímu, nezávislosti na investorech a kontrolovaném růstu. Chcete se s námi vydat touto cestou?

Více na http://kariera.aimtecglobal.com/

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Unicorn

Unicorn je renomovaná evropská společnost poskytující ty největší informační systémy a řešení z oblasti informačních a komunikačních technologií. Dlouhodobě se soustředíme na vysokou přidanou hodnotu a konkurenční výhodu ve prospěch svých zákazníků. Působíme na trhu již od roku 1990 a máme ty nejlepší reference z oblasti bankovnictví, pojišťovnictví, energetiky a utilit, komunikace a médií, výroby, obchodu i veřejné správy.
Výroba softwaru je týmová práce. Spolu pracujeme na vývoji špičkových produktů a realizaci inovativních řešení pro klienty z celého světa. Je nás více než 2 300 a stále hledáme fajn lidi, kteří porostou společně s firmou

Přidej se k nám a buď společně s námi prospěšný.

Více na www.spolu-pracujeme.cz

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň

Fakulta aplikovaných věd, jak už má ve svém názvu, je velmi úzce spjata s praxí, zejména v oblasti vědy a výzkumu. Studenti se věnují fyzice, geomatice, informačním technologiím, kybernetice, matematice, mechanice a stavitelství a zároveň se podílí na realizaci mnoha zajímavých projektů. Už během studia si studenti vyzkouší nejmodernější přístrojové vybavení a naučí se využívat pokročilé technologie. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami mohou studenti Fakulty aplikovaných věd využít možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa. Ti, kteří studují zodpovědně, najdou velmi snadno dobré uplatnění v praxi. Neprodukujeme nezaměstnané 🙂

Více na www.fav.zcu.cz

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Konplan s. r. o. 

Jsme společnost o více než 200 zaměstnancích, jejichž číslo neustále narůstá. Stojí za námi německá mateřská společnost Krones, světový poskytovatel komplexních řešení v oblasti nápojového a potravinářského průmyslu. Díky vzájemné spolupráci KONstruujeme a PLÁNujeme nápojové linky pro ty nejlepší značky, jako např. Coca-Coca či Mattoni. Zabýváme se i nasazováním softwarových produktů u koncových zákazníků. Pro naši mateřskou firmu zajištujeme také široké spektrum služeb v oblastech HR, nákupu či logistiky. Momentálně dokončujeme stavbu nového moderního sídla v blízkosti Západočeské univerzity na Borských polích v Plzni, do kterého se budeme na začátku roku 2020 stěhovat.

Více na www.konplan.cz

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Fakulta elektrotechnická ZČU Plzeň

  • Poskytujeme kvalitní vzdělání v perspektivních studijních oborech. Získání bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně vzdělání. Přátelské prostředí studia. Podpora talentovaných studentů. Prezenční i kombinovaná forma studia.
  • V oblasti výzkumu a vývoje provádíme špičkový výzkum na mezinárodní úrovni prostřednictvím výzkumného centra RICE. Nabízíme odborné expertizy, inovativní myšlenky, technologie a procesy, nové směry výzkumu a vývoje v elektrotechnice. Prolínání oborů – medicína, ekologie, automotivní technika, elektrotechnika.
  • Spolupracujeme s praxí na řešení reálných úkolů z praxe, možnost studentských a vědeckých projektů, závěrečných prací zadaných s praxí. Řešíme projekty s vysokou mírou aplikace.

Více na fel.zcu.cz

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

MD ELEKTRONIK spol. s r. o.

MD ELEKTRONIK, spol. s r. o., je předním výrobcem kabelových propojek pro automobilový průmysl. Společnost je součástí koncernu HEIDENHAIN, který zaměstnává přes 60 000 zaměstnanců ve více než 60 pobočkách.

Společnost byla založena v roce 1993, od té doby se neustále rozvíjí až do dnešní podoby  8 výrobních hal. Závod v Chotěšově v blízkosti Plzně je hlavním a největším výrobním závodem skupiny MDV současné době zaměstnává cca 2100 zaměstnanců v nejrůznějších výrobních, technologických i technickohospodářských profesích a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům Plzeňského kraje.

Více na 
www.md-elektronik.com/cs/
https://www.md-elektronik.com/cs/kariera/kariera-v-ceske-republice/

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Správa železnic, státní organizace

  • Od roku 2003 plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
  • Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
  • Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
  • Se svými 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

Více na www.spravazeleznic.cz/kariera

Prezentace firmy na #zijemetechnikou


 

Společnost OMEXOM GA Energo patří dlouhodobě mezi lídry v segmentu elektromontáží v České republice. Poskytuje komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven a technologií Smart city. Zajišťuje pohotovostní havarijní službu v rámci distribuční a přenosové soustavy a rovněž městům a obcím při provozu veřejného osvětlení.

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993, nyní má 16 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko. V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom propojující 250 obchodních jednotek zabývajících se přenosem, distribucí a transformací elektrické energie ve 40 zemích světa.

Více informací o dění ve firmě a aktivitách zaměstnanců naleznete na www.facebook.com/omexomgaenergo.cz.

Jaké pracovní pozice právě nabízíme najdete zde https://www.gaenergo.cz/kariera/

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

ČEZ, a. s.

Misí Skupiny ČEZ je zajišťovat bezpečnou, spolehlivou a pozitivní energii zákazníkům i celé společnosti.

Vizí Skupiny ČEZ je přinášet inovace pro řešení energetických potřeb a přispívat k vyšší kvalitě života.

Skupina ČEZ patří mezi nejvýznamnější ekonomické subjekty v České republice a působí dále v zemích západní, střední a jihovýchodní Evropy. Hlavni předmět podnikání tvoří výroba, distribuce, obchod a prodej v oblasti elektřiny a tepla; obchod a prodej v oblasti zemního plynu; poskytování komplexních energetických služeb ze sektoru nové energetiky a těžba uhlí. Skupina ČEZ je jednou z deseti největších energetik v Evropě, má více než 8 milionů zákazníků a přes 30 tisíc zaměstnanců. Během své existence odvedla z dividend svým akcionářům přes 240 miliard korun. Z toho českému státu celkem 169 miliard korun a pak ještě dalších 42 miliard korun na srážkové dani z dividend.

 Více na  www.kdejinde.cz

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

Cetin

Provozujeme a vlastníme největší telekomunikační síť pokrývající celé území České republiky. 99,6 % populace má k naší síti přístup prostřednictvím pevných technologií (SDH, WDM, Ethernet a IP) a souboru mobilních technologií (GSM, UMTS, LTE a 5G), které šíří 6 000 základnových stanic. Jsme nezávislým velkoobchodním hráčem bez vazeb na konkrétního poskytovatele a naší filozofií je princip otevřeného přístupu k síti za spravedlivých a rovných podmínek pro všechny operátory.

Zajímají vás telekomunikace více? Tak si určitě poslechněte nový CETIN podcast nebo si přečtěte různé zajímavosti na našich stránkách.

Více informací o naší společnosti najdete na www.cetin.cz, případně nás můžete začít sledovat na Facebooku a Instagramu, kde nás najdete jako „cetin“.

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou


 

STREICHER, spol. s r.o. Plzeň

V obci Štěnovice na jižním Plzeňsku se před třemi desetiletími začala psát historie firmy STREICHER, spol. s r.o. Plzeň. Od té doby jsme vyrostli v podnik s více než 250 zaměstnanci a dnes se skládáme ze dvou divizí s odlišnou činností. Jsme součástí celosvětově působící skupiny STREICHER s více než 30 závody. Máme pevné místo na trhu.

Strojírenská divize
Tým ve strojírenské divizi navrhuje a vyrábí vakuová zařízení pro nejrůznější průmyslová odvětví vyvážená do celého světa přes 30 let. Za tu dobu jsme ušli dlouhou cestu od výrobce svařenců k realizaci komplexních projektů v oblasti vakuových technologií.

Dnes naší výrobou pomáháme výzkumným pracovištím a technologickým firmám měnit svět k lepšímu. V rámci České republiky s našimi vakuovými výrobky se můžete setkat například ve špičkovém laserovém centru ELI Beamlines v Dolních Břežanech u Prahy nebo v Centru výzkumu Řež s.r.o. v Plzni.

Stavební divize
Tým stavební divize se zaměřuje na výstavbu inženýrských sítí, stavby pozemní, speciální technologie a elektro výrobu. Potkáte-li nákladní auto s červeným kroužkem nejen v Plzeňském kraji, nejspíš jste narazili na zaměstnance naší stavební divize. Mezi významné projekty, na kterých jsme se podíleli, patří například zakázka rozdělovací stanice nového plynovodu Přimda na Tachovsku, který propojuje severní a jižní cesty zemního plynu Evropou.

Více na
Web strojírenské divize: https://www.streicher-machinery.cz/
Web stavební divize: https://construction.streicher.cz/nase-spolecnost/profil-spolecnosti

Najdeš nás také na Instagramu a Facebooku.
IG: https://www.instagram.com/streicher.plzen/
FB: https://www.facebook.com/STREICHER.Plzen

Prezentace firmy na webu #zijemetechnikou