Se všemi dotazy se můžete obracet na členy realizačního týmu nebo napsat na adresu: