Přihlašování na 8. ročník ODV bude spuštěno v červnu 2020.

 

V případě  dotazů kontaktujte přímo organizátory akce – tel 778 736 630