Mimořádné události posledních měsíců nám přinesly nové situace a pohled na pořádání hromadných akcí, s nímž se stále ještě učíme žít a v jehož rámci se stále ještě učíme přemýšlet. To nás vedlo k zásadnímu rozhodnutí: Uspořádáme tradiční školní veletrh studijních a pracovních příležitostí ODV (Otevíráme dveře vzděláním) ve virtuálním prostředí. Tím se nám otevírá nový a neomezený prostor plný možností.

Kdo jiný, když ne my a kdy jindy, když ne teď!  Ano, chceme být první, protože jsme to právě my, kdo žije technikou! Pojďte se s námi pustit do nové formy spolupráce s využitím nejmodernějších technologií a způsobem, který oslovuje mladé lidi.

Abychom dopad nové podoby akce umocnili a oslovili jsme co nejvíce lidí, získali jsme ke spolupráci důležité a zkušené partnery: SIT Port Plzeň a INFO KARIÉRA Plzeň.

Pojďte společně s námi uspořádat ODV 2020 #zijemetechnikou. Začínáme 22. 10. 2020.