Tento „veletrh“ se koná  v prostorách VOŠ a SPŠE Plzeň, jednotlivé společnosti se prezentují ve třídách i na chodbách školy. Všechny expozice jsou volně přístupné. Žáci i ostatní návštěvníci se mohou blíže seznámit s jejich činností i možností svého osobního uplatnění v konkrétních firmách. Kromě strategických firem se prezentují i  vysoké školy. Pro informaci se můžete seznámit s účastníky minulých ročníků.

Jako paralelní program probíhát blok odborných přednášek pro současné žáky školy. Na tyto přednášky se je třeba se předem zaregistrovat.

Současně mohou návštěvníci získat informace o studiu na VOŠ a SPŠE v rámci Dne otevřených dveří, se kterým je akce spojena.

Přijďte si s námi užít celý den a přesvědčit se, že se s námi neztratíte!