Naďa Mauleová

Ing. Naděžda Mauleová, MBA, tel: 377 418 000

ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň

Naděžda Mauleová působí na škole od roku 1993, vyučuje ekonomické předměty, od roku 2001 vedoucí předmětové komise ekonomiky, od roku 2009 zástupkyně ředitele školy, od roku 2012 ředitelka školy.

Zakladatelka akce Otevíráme dveře vzděláním.

Metodik, posléze mentor projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 KRAJE (přeměna škol v centra celoživotního vzdělávání).

Hlavní manažer projektu Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu – ROP NUTS II. Jihozápad.

Projektový manažer partnera projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání  v Plzeňském kraji.

Hlavní manažer projektů 27. a 34. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad – Praktická elektrotechnika a Moderní trendy napříč výukou.

Pavla Procházková

Mgr. Pavla Procházková, tel.: 778 736 630

manager projektu

 

Pavla Procházková pracuje na VOŠ a SPŠE Plzeň od roku 2004 jako učitelka matematiky a biologie, od roku 2015 zastává pozici zástupkyně ředitelky školy. V roce 2013 stála u zrodu akce Otevíráme dveře vzděláním. Stará se kontakt s partnery akce, o program a propagaci.

 

Pavel Anderle

Mgr. Pavel Anderle, tel.: 377 418 142

IT podpora

 

Pavel Anderle pracuje na VOŠ a SPŠE Plzeň  jako učitel výpočetní techniky a tělesné výchovy. Zároveň na škole působí jako webmaster školních webových prezentací. Od roku 2015 je zástupcem ředitelky školy. K projektu OTEVÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM se připojil v roce 2015 jako tvůrce a správce webové prezentace ODV.
Pavel Sobotka

Bc. Pavel Sobotka, tel.: 377 418 073

IT podpora

 

Pavel Sobotka ve škole působí od roku 2004 a je vedoucím oddělení Správy počítačové sítě. V souvislosti s akcí Otvíráme dveře vzděláním se na něj můžete obracet s Vašimi IT požadavky. Vždy Vám rád podá pomocnou ruku při plánování i přípravě Vaší prezentace.

Věra Macounová

Věra Macounová, tel.: 377 418 021

ekonomický úsek

 

Věra Macounová pracuje v ekonomickém oddělení VOŠ a SPŠE Plzeň od roku 1997. Pracovní zařazení – rozpočtář. Ráda Vám zodpoví veškeré otázky týkající se všech plateb.