Naďa Mauleová

Ing. Naděžda Mauleová, MBA, tel: 377 418 000

ředitelka VOŠ a SPŠE Plzeň

Naděžda Mauleová působí na škole od roku 1993, vyučuje ekonomické předměty, od roku 2001 vedoucí předmětové komise ekonomiky, od roku 2009 zástupkyně ředitele školy, od roku 2012 ředitelka školy.

Zakladatelka akce Otevíráme dveře vzděláním.

Metodik, posléze mentor projektů UNIV 2 KRAJE a UNIV 3 KRAJE (přeměna škol v centra celoživotního vzdělávání).

Hlavní manažer projektu Modernizace a rekonstrukce 2. učebnového pavilonu – ROP NUTS II. Jihozápad.

Projektový manažer partnera projektu Podpora technického a přírodovědného vzdělávání  v Plzeňském kraji.

Hlavní manažer projektů 27. a 34. výzvy ROP NUTS II. Jihozápad – Praktická elektrotechnika a Moderní trendy napříč výukou.

Renata Jenšíková

Mgr. Renata Jenšíková, tel.: 377 418 011

Koordinační pracovník

Ve škole působí jako projektový a koordinační pracovník. Věnuje se též marketingu a komunikaci.
Pavel Anderle

Mgr. Pavel Anderle, tel.: 377 418 142

IT podpora

Pavel Anderle pracuje na VOŠ a SPŠE Plzeň  jako učitel výpočetní techniky a tělesné výchovy. Zároveň na škole působí jako webmaster školních webových prezentací. Od roku 2015 je zástupcem ředitelky školy. K projektu OTEVÍRÁME DVEŘE VZDĚLÁNÍM se připojil v roce 2015 jako tvůrce a správce webové prezentace ODV.
Pavel Sobotka

Bc. Pavel Sobotka, tel.: 377 418 073

IT podpora

Pavel Sobotka ve škole působí od roku 2004 a je vedoucím oddělení Správy počítačové sítě. V souvislosti s akcí Otvíráme dveře vzděláním se na něj můžete obracet s Vašimi IT požadavky. Vždy Vám rád podá pomocnou ruku při plánování i přípravě Vaší prezentace.

Jitka Tichá

Jitka Tichá, tel.: 377 418 021

ekonomický úsek

Ing. Jitka Tichá je od roku 2020 vedoucí ekonomického oddělení VOŠ a SPŠE Plzeň. Ráda Vám zodpoví veškeré otázky týkající se všech plateb.

Anna Čudáková

Anna Čudáková, tel.: 378 035 543

SIT Port

Projektová manažerka Správa informačních technologií Města Plzně.