Úřad práce ČR, EURES

Úřad práce České republiky se po vstupu do EU (2004) stal součástí sítě EURES (z angl. EURopean Employment Services – Evropské služby zaměstnanosti), jejímž cílem je usnadňovat mezinárodní pracovní mobilitu. Aktivit EURES se účastní všech 28 členských státu EU, včetně Norska, Islandu a Lichtenštejnska, které jsou součástí EHP. Dohodu o účasti v síti má i Švýcarsko.

Úkolem sítě je poskytovat informační a poradenské služby uchazečům o práci, pracujícím i zaměstnavatelům, kteří chtějí využít práva volného pohybu osob. Tyto služby zajištují EURES poradci a kontaktní pracovníci na krajských pobočkách a vybraných pracovištích Úřadu práce a také databáze na Evropském portále pracovní mobility.

Více na www.eures.cz , www.eures.europa.eu


 

Fakulta aplikovaných věd ZČU Plzeň

Fakulta aplikovaných věd, jak už má ve svém názvu, je velmi úzce spjata s praxí, zejména v oblasti vědy a výzkumu. Studenti se věnují fyzice, informačním technologiím, kybernetice, matematice, geomatice, mechanice a stavitelství a zároveň se podílí na realizaci mnoha zajímavých projektů. Už během studia si studenti vyzkouší nejmodernější přístrojové vybavení a naučí se využívat pokročilé technologie. Díky spolupráci a dobrým vztahům se zahraničními univerzitami mohou studenti Fakulty aplikovaných věd využít možnost zahraničních stáží v mnoha zemích celého světa. Ti, kteří studují zodpovědně, najdou po ukončení studia velmi dobře a snadno uplatnění v praxi. Neprodukujeme nezaměstnané 🙂

 

Fakulta elektrotechnická ZČU Plzeň

 • Poskytujeme kvalitní vzdělání v perspektivních studijních oborech. Získání bakalářského, magisterského nebo doktorského stupně vzdělání. Přátelské prostředí studia. Podpora talentovaných studentů. Prezenční i kombinovaná forma studia.
 • V oblasti výzkumu a vývoje provádíme špičkový výzkum na mezinárodní úrovni prostřednictvím výzkumného centra RICE. Nabízíme odborné expertizy, inovativní myšlenky, technologie a procesy, nové směry výzkumu a vývoje v elektrotechnice. Prolínání oborů – medicína, ekologie, automotivní technika, elektrotechnika.
 • Spolupracujeme s praxí na řešení reálných úkolů z praxe, možnost studentských a vědeckých projektů, závěrečných prací zadaných s praxí. Řešíme projekty s vysokou mírou aplikace.

Více na fel.zcu.cz


 

Fakulta strojní ZČU Plzeň

FST ZČU nabízí vzdělání v nejrůznějších oborech, které mají v Evropě budoucnost. Velmi úzká spolupráce se zahraničními technickými VŠ a s tradičními i novými průmyslovými podniky v Plzni a okolí poskytuje studentům již v průběhu studia možnost zahraničních stáží či získání praxe, a tím i úspěšný start do pracovního života.

Státem akreditované studijní programy garantují kvalitní přípravu pro další uplatnění.

Více na fst.zcu.cz


 

ANT studio s. r. o.

Pomáháme firmám k úspěchu na internetu. Nejen že vytvoříme web nebo e-shop, ale pomůžeme s plánováním a realizací internetového marketingu.

Nabízíme nejen zajímavou práci, ale i mnoho benefitů. Standardem je možnost práce z domova, ale i z daleké země. Přijďte se nás zeptat na detaily.

Více na www.antstudio.cz


 

 

Unicorn

Je spousta míst, kde ti dají práci. My v Unicornu k tomu ale přidáme ten správný náboj!
Patříme mezi nejvýznamnější firmy v oblasti informačních a komunikačních technologií v Evropě. Dáme ti příležitost vyvíjet řešení pro největší společnosti na trhu a podílet se na mezinárodních projektech.
K tomu přidáme komplexní systém vzdělávání našich spolupracovníků, jedinečnou možnost kariérního růstu a spoustu zábavy i po práci. U nás zkrátka můžeš pracovat tak, abys z toho něco měl a aby tě to bavilo!

– více než 25 let na trhu
– 15 vývojových center v Evropě
– více než 200 klientů
– projekty ve 25 zemích

Více na www.damevamnaboj.cz


 

Plzeňský Prazdroj, a. s.

Plzeňský Prazdroj je lídrem pivovarnického průmyslu v České republice s dopadem na zaměstnanost a téměř s 50% podílem na pivním trhu. Jsme součástí úspěšné mezinárodní společnosti, což nám dává silné zázemí a možnost rozvíjet naše lidi nejen u nás, ale i v zahraničí. Naše značky budujeme a opečováváme v lokálním prostředí pomocí nejmodernějšího technického vybavení. Náš úspěch stojí na vysoké profesionalitě a cílevědomé práci našich lidí. Jsou to nejcennější, co máme. Podporujeme jejich rozvoj a kariéru. Jsme zodpovědnou společností, staráme se o to, aby naše práce byla v souladu s ochranou životního prostředí.

Více na www.prazdroj.cz


 

ABB s. r. o.

Mnohé z moderních vymožeností, tak samozřejmých, jako možnost ovládat elektrickou energii pouhým stisknutím spínače, ale i potřebných, jako zvyšovat produktivitu průmyslových závodů, umožňují technologie ABB. Na nich pracuje 140 000 lidí ve 100 zemích světa, z toho více než 3400 v ČR.

ABB je přední světovou společností působící v oblasti energetiky a automatizace. Umožňuje zákazníkům z oblasti průmyslu a distribuce energií zlepšit jejich výkonnost a současně snížit dopad jejich činností na životní prostředí.

Více na new.abb.com/cz


 

ZAT a. s.

Společnost ZAT a. s. vytváří a dodává inteligentní systémy řízení pro široké spektrum oborů do celého světa. Zaměřujeme se na obory s vysokými nároky na bezpečnost a spolehlivost a na technologie a služby vyžadující inovativní a individuální řešení. Svým zákazníkům pomáhá trvale zvyšovat efektivitu provozu jejich technologií.

ZAT a. s. sídlící v Plzni a v Příbrami je nejstarší českou firmou v oboru automatizace technologických procesů s více než padesátiletou historií. Orientuje se na vývoj, projekci, výrobu, instalaci i servis elektronických zařízení, řídicích systémů a jejich komponent a mimo jiné i na výrobu zdravotnických přístrojů. Je vyšším certifikovaným dodavatelem zejména v oborech energetiky, povrchové těžby a dopravy, plynárenství, čistíren odpadních vod, bioplynových stanic a dalších průmyslových oborů.

Více na www.zat.cz/cz/


 

 

 

Valeo Autoklimatizace k. s.

Vyvíjíme a vyrábíme díly pro chytrá a ekologická auta. Není nás vidět a stejně jsme přítomni. Vylepšujeme auta tak, aby se Ti lépe řídilo. Naše umění tkví v bezpečné a příjemné jízdě. Máme to v malíčku od deklarace proměnných až do mechanického endu. Pomáháme při parkování v nákupních centrech v podobě sebeparkovacích aut, při nenadálých okolnostech v podobě automatického brzdění, při předjíždění v podobě hlídaní mrtvého úhlu. S námi se ani nezapotíš. My totiž umíme i klimatizace! Až si příště sedneš do auta, vzpomeň si na nás a buď v klidu. V České republice máme výrobní závody v Humpolci, Žebráku a Rakovníku, jedno z nejmodernějších tuzemských vývojových center v Praze a testovací polygon v Milovicích. Pracuje u nás celkem 3 500 zaměstnanců. Celosvětově máme 155 výrobních závodů, 58 vývojových center a 15 distribučních skladů. Zaměstnáváme 91 800 lidí ve 32 zemích a systematicky investujeme přes 11 % z prodeje do výzkumu a vývoje.

Více na valeo-czechrepublic.com


 

ŠKODA ELECTRIC a. s.

Společnost Škoda Electric, která patří do velké skupiny Škoda Transportation, je zkušeným výrobcem trakčních motorů a po­honů pro lokomotivy, tramvaje, příměstské vlaky, metro, důlní vozidla a zároveň je finálním výrobcem trolejbusů a elektrických autobusů. Společnost věnuje velkou pozornost vývoji a využití nejnovějších technologií pro pohony moderních vozidel městské hromadné dopravy a železnice.

Do vývoje investuje ročně v průměru 5 % svého obratu. Společ­nost aktuálně zaměstnává cca 800 lidí a z toho je téměř 200 specialistů v oblasti technického vývoje, projektů a konstrukce.

Škoda Electric je stabilní, silná a zkušená evropská společnost, která garantuje svým obchodním partnerům kvalitu, spolehli­vost a dlouhodobou spolupráci a svým zaměstnancům prospe­ritu a stabilitu.

Více na www.skoda.cz


 

ŠKODA TRANSPORTATION a. s.

Jen málokterá značka proslavila Českou republiku ve světě tak, jako plzeňská Škoda. S jejími výrobky se lidé setkávají již více než sto padesát let. Škoda Transportation a její dceřiné firmy se cíleně zaměřují na obor dopravního strojírenství, mezi klíčové výrobky patří nízkopodlažní tramvaje, elektrické lokomotivy, metro, příměstské vlakové jednotky, trolejbusy, ale i trakční motory či kompletní pohony pro dopravní systémy. Za uplynulé roky společnost investovala miliardy korun do výzkumu a vývoje nových systémů, technologií a postupů. Moderní výrobky s logem Škoda vznikají ve zcela novém zázemí, které bylo před několika lety postaveno v tradičním plzeňském areálu za více než dvě miliardy korun. V současnosti zaměstnává přes pět tisíc lidí v Plzni, Praze, Ostravě, nebo Šumperku, kteří pracují v moderních provozech a mohou se spolehnout na dlouhodobě stabilní prostředí.

Více na www.skoda.cz


 

BARTON STUDIO s. r. o.

Navrhovat webové stránky a e-shopy nás baví. Internetu rozumíme a umíme rozpoznat to nejefektivnější řešení v každé situaci.

V naší kanceláři:

 • tvoříme zajímavé projekty
 • hrajeme fér
 • plánujeme, navrhujeme, testujeme, vyhodnocujeme
 • vzděláváme sebe i ostatní
 • slavíme úspěchy vždy společně

Rádi vám to ukážeme.

Více na www.bartonstudio.cz


 

MD ELEKTRONIK spol. s r. o.

MD ELEKTRONIK, spol. s r. o., je předním výrobcem kabelových propojek pro automobilový průmysl. Společnost je součástí koncernu HEIDENHAIN, který zaměstnává přes 60 000 zaměstnanců ve více než 60 pobočkách.

Společnost byla založena v roce 1993, od té doby se neustále rozvíjí až do dnešní podoby 7 výrobních hal s moderní správní budovou. V současné době zaměstnává přes 3000 zaměstnanců v nejrůznějších výrobních, technologických i technickohospodářských profesích a patří k nejvýznamnějším zaměstnavatelům Plzeňského kraje.

Více na www.md-elektronik.de


 

Loma Systems s.r.o

Loma Systems navrhuje a vyrábí zařízení pro detekci kovů, kontrolní vážící zařízení a rentgenové detekční systémy na vyhledávání vad a kontaminujících látek ve výrobcích pro potravinářský, farmaceutický a textilní průmysl. V Čechách sídlí od roku 2004, v současné době ve své provozovně v Dobřanech u Plzně zaměstnává 85 zaměstnanců. Zájemcům o práci nabízí pracovní příležitosti zejména v oblastech výroba (elektrotechnik, operátor montáže), engineering, nákup, kvalita a zákaznický servis.

Více na loma.com/cz/


 

EUROSOFT-Control s. r. o.

EUROSOFT-Control s. r. o. je česká společnost působící v oboru průmyslové automatizace.

Realizujeme dílčí i komplexní zakázky od spolupráce na koncepci řízení, přes elektrodokumentaci, výrobu rozvaděčů až po vývoj softwaru a instalaci v místě určení.

Naše rozvaděče a software pohání linky po celém světě.

Více na eurosoft-control.cz


 

UBK s. r. o.

Jsme dynamicky se rozvíjející společnost. V oblasti informačních technologií nabízíme perspektivní a stabilní zázemí. Všichni naši programátoři mají možnost získat zkušenosti na mezinárodních projektech. Naším posláním je individuální vývoj softwaru. Zaměřili jsme se na vývoj procesně orientovaných individuálních řešení a webových aplikací. Jsme hrdí na výsledky naší práce.

Více na www.ubk.cz


 

K+B Elektro – Technik spol. s r. o.

Společnost byla založena v roce 1991. Zákazníkům poskytuje komplexní dodávky a montáže ve všech oblastech silnoproudu, slaboproudu, měření a regulace, včetně zpracování projektové dokumentace a zajištění nepřetržitého záručního i pozáručního servisu. Ve velké míře se zabývá rovněž výrobou nízkonapěťových rozvaděčů pro potřeby vlastních zakázek i externích zákazníků. V současnosti zaměstnává více než 100 pracovníků s bohatou praxí v elektromontážních činnostech.

Více na www.kbelektro.cz


 

BEKO Engineering, spol. s r.o. 

BEKO Engineering působí na trhu již od roku 1991 a je členem BEKO Engineering & Informatik Gmbh CO KG. Patří mezi zkušené a silné dodavatele komplexních PLM řešení (CATIA, ENOVIA, DELMIA a 3DEXPERIENCE). Zabývá se poradenskou službou v oblasti implementace SW a IT, engineerskými službami a školením. Společnost BEKO vytvořila od svého vzniku kvalitní zázemí se znalostmi a zkušenostmi s více jak 200 spokojených zákazníků v oblasti automotive, železničního průmyslu, leteckého průmyslu a stavebního průmyslu. Působnost je po celé ČR a na Slovensku. Pobočky naleznete v Liberci, Praze, Brně, Plzni a Žilině.

Více na beko-engineering.cz


 

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

 • Již 13 let plníme funkci provozovatele a vlastníka železniční dopravní cesty v České republice.
 • Zajišťujeme provozování, provozuschopnost, údržbu, opravy, rozvoj a modernizaci drážní infrastruktury.
 • Dlouhodobě se profilujeme jako moderní, stabilní a perspektivní společnost.
 • Se svými 17 tisíci zaměstnanci patříme mezi největší zaměstnavatele v České republice.

Více na http://www.szdc.cz/


 

Konplan s. r. o.

Jsme součástí Krones AG, předního světového dodavatele strojů a zařízení pro nápojový průmysl. Působíme v Plzni, v roce 2017 oslavíme 10 let od založení a mateřské firmě dodáváme především inženýringové služby v oblastech vývoje software, elektro konstrukce, strojní konstrukce. Naši aplikační inženýři pomáhají uvádět do provozu nápojové linky u zákazníků Krones po celém světě, navštíví tak provozy např. Coca-Coly, Pepsi&Co., Heinekenu a nebo Nestlé. Mezi významné české zákazníky patří PilsnerUrquell, Mattoni, Bohemia Sekt nebo Kofola.

V současné době je nás ve společnosti 130, ale chceme růst až na 300 zaměstnanců. Tento rozvojový plán umožňuje každému z nás dále se rozvíjet a pracovat i na projektech ve vývoji.

Spolupracujeme se studenty, umožňujeme praxi při studiu střední školy, či částečný pracovní úvazek při studiu vysoké školy.

Více na www.konplan.cz


 

Stäubli Systems, s.r.o.

Švýcarská společnost Stäubli je dodavatelem průmyslových robotů, řešení pro napojení energií, systémů pro rychlou výměnu forem a systémů pro automatickou výměnu nástrojů u robotů.

Více na www.staubli.cz


 

Murr CZ s. r. o.

Murr CZ s. r. o.  je dceřinou firmou německé společnosti MURRELEKTRONIK s tradicí více než 40 let (2000 zaměstnanců v 45 pobočkách a závodech). Mezi naše špičkové produkty patří konektory, automatizační technika, interface, zásuvkové systémy pro senzory a ovladače, spínané a transformátorové zdroje. Závod ve Stodě založený v roce 1999 je v současnosti největším výrobním závodem skupiny Murrelektronik. Od svého založení se stále rozšiřuje a v roce 2016 byla dokončena již 6. výrobní hala, kde vytvoříme desítky nových pracovních míst.

Více na: www.murrelektronik.cz


 

Mubea spol. s r.o. 

Společnost Mubea je německá rodinná firma se stoletou tradicí, patřící mezi nejvýznamnější výrobce automobilových komponentů na celém světě. Dodáváme součástky předním automobilovým výrobcům, jako jsou například Škoda Auto, Porsche, Audi, BMW, Renault, Ford, Aston Martin, Bentley a další. V České republice jsme zahájili výrobu v roce 1995 a v současné době na pobočkách v Žebráku, Prostějově, Dolních Kralovicích a Olomouci zaměstnáváme více než 3000 pracovníků. V Praze a Plzni máme otevřenu konstrukční kancelář. Mezi naše výrobky patří: komponenty z karbonových vláken, opěrky hlavy, rámy sedaček, svařované díly, napínáky klínového řemene a další.

Více na www.mubea.com


 

Microsoft ČR

Společnost Microsoft byla založena v roce 1975 a je světovým lídrem v poskytování softwaru, služeb a řešení, které pomáhají lidem a firmám po celém světě plně realizovat jejich potenciál.
Na českém trhu jsme jednou z mála společností, která dlouhodobě a systematicky investuje do podpory školství. Součástí programu Partneři ve vzdělávání jsou různé iniciativy pro učitele, ředitele škol i studenty. Například prostřednictvím iniciativy Vzděláváme pro budoucnost pomáháme školám efektivně zapojit tablety a další dotyková zařízení s operačním systémem Windows do výuky. Pro studenty základních, středních a vysokých škol každoročně v rámci programu YouthSpark připravujeme řadu zajímavých soutěží a nabídek (Imagine Cup, Office Prezentiáda, Studentské trenérské centrum), díky kterým mohou studenti získat zajímavou zkušenost, inspiraci i software zdarma.

Více na www.microsoft.com


 

Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o.

Společnost Panasonic AVC Networks Czech, s. r. o., byla v Plzni založena roku 1996 jako výrobce špičkových televizorů. Postupem času se stala jednou z největších továren v České republice. V Plzeňském kraji je jedním z nejvýznamnějších zaměstnavatelů a exportérů. V současnosti společnost, kromě moderních televizorů s plochým displejem, vyrábí i BDR přehrávače, které vyváží do více jak 30 evropských zemí.

Více na www.panasonic.com/cz/

 


 

Informačně vzdělávací středisko Plzeňského kraje Info Kariéra

Naším posláním je podat v Plzeňském kraji pomocnou ruku každému, kdo řeší otázky spojené se vzděláváním a kariérou. Naším cílem je formou kariérového poradenství aktivně a s osobním přístupem pomáhat klientům orientovat se a rozhodovat v otázkách vzdělávání, volby povolání či zaměstnání, profesního růstu a osobního rozvoje. Naším úkolem je sdružovat, vyhodnocovat a poskytovat aktuální informace o regionálním trhu práce (o jeho potřebách a požadavcích) a o trhu vzdělávání. Tyto informace budeme využívat v poradenství a také připravovat a realizovat kurzy, které na regionálním trhu chybí a pomohou k zlepšení uplatnitelnosti obyvatel Plzeňského kraje.
 

Více na www.infokariera.cz


 

Metropolitní univerzita Praha

Metropolitní univerzita Praha poskytuje vzdělání v bakalářském, magisterském a doktorském stupni studia, což ji řadí v České republice mezi jednu z mála soukromých vysokých škol s univerzitním statutem. MUP působí v Praze, Plzni, Liberci a Hradci Králové. Pro veřejnost, ale i pro své studenty nabízí MUP také přípravné kurzy na Cambridge Exams s možností složení zkoušky přímo na univerzitě či kurzy češtiny pro cizince. Budovy školy jsou bezbariérové, studenti s tělesným postižením mohou studovat v programu „Škola bez bariér“, který realizuje MUP od akademického roku 2003/2004.

Od svého založení v roce 2001 nabízí univerzita studijní obory v oblasti mezinárodních teritoriálních vztahů, právní specializace a mezinárodních ekonomických vztahů, a to jak v prezenční, tak v kombinované formě, v českém a anglickém jazyce.

Více na www.mup.cz


 

VALUE 4industry s.r.o.

Společnost VALUE 4industry s.r.o. poskytuje služby a produkty v oblasti vývoje a konstrukce komponent a funkčních modulů, prototypových nástrojů, testovacích přípravků a zařízení pro dodavatele interiérového vybavení automobilů. V současné době má společnost více než 250 zaměstnanců a sídlí ve vlastním areálu Technologického a vývojového centra v Plzni. Společnost je tak schopna nabídnout ucelené portfolio produktů, kompetencí a služeb v celém rozsahu automobilového procesního cyklu systémových modulů pro interiér, exteriér a akustiku.

Více na www.value-4industry.cz


 

AIMTEC a. s.

Jsme plzeňská společnost, která se zabývá procesními konzultacemi ve výrobních, logistických a distribučních firmách po celém světě. Již 20 let usnadňujeme svým klientům život pomocí chytře využitých informačních technologií – vytváříme systémy pro řízení skladů či dodávek, elektronickou komunikaci i plánování výroby. Jsme jedni z nejlepších v Evropě. Záleží nám na tom, že odvádíme dobrou práci. A víme, že lidé jsou to nejcennější, co máme. Náš úspěch je postaven na kolektivu lidí, kteří mezi sebou spolupracují, nebojí se zeptat a jsou ochotni si navzájem pomoci při řešení jakéhokoliv projektu.

Více na kariera.aimtec.cz/cz/


 

LASSELSBERGER, s. r. o.

Společnost LASSELSBERGER, s. r. o., je jediný výrobce keramických obkladů RAKO v České republice a v evropském měřítku se řadí k největším výrobcům obkladových materiálů.

V pěti výrobních závodech Chlumčany, Lubná u Rakovníka, Horní Bříza, Podbořany a Borovany pracuje v současnosti 1600 zaměstnanců. Výrobní kapacita byla v roce 2015 přibližně 28 milionů metrů čtverečních. Firma rozšiřuje své výrobní technologie, závody se výrazněmodernizujía zvyšují zaměstnanost v jednotlivých závodech.

Přestože se firma zabývá keramickou výrobou, cílí na poměrně širokou skupinu profesí. Pro své plně automatizované provozy hledá kvalifikované zaměstnance z oblasti elektro. Pracujte pro výrobce keramických obkladů RAKO.

Více na www.rako.cz/o-nas/kariera/pro-studenty.html


 

RTsoft s.r.o. 

Společnost RTsoft s.r.o. působí na trhu od roku 2002. Se svými více než 30 programátory je specialista na dlouhodobý kontinuální vývoj aplikací a systémů na míru, především webových informačních systémů, ale také mobilních aplikací. Úspěšně přebírá zavedené projekty anebo vytváří zcela nové, a to jak malého, tak také velkého rozsahu. Neméně je také poskytovatel žádaných business a marketingových konzultací. Velmi úzce spolupracuje se ZČU v Plzni, konkrétně s fakultou aplikovaných věd, kde vede BP a DP, nabízí odborné praxe a placené studijní stáže, představuje studentům praktické ukázky použití technologií apod. Pro vlastní práci na projektech se využívají nejmodernější technologie, nejvíce se vytváří v prostředí PHP a Nette, dále např.: Javascriptové frameworky, JS (ES6), jQuery, MySQL, Redis, Elasticsearch, React Native, VueJS atd. Společnost RTsoft poskytuje špičkové systémy a technologie a neustále se rozrůstá.
 

Více na www.rtsoft.cz


 

KERMI s. r. o.

Kermi s. r. o. Stříbro zaměstnává 732 zaměstnanců a plánuje další rozšíření výroby.

Do našeho výrobního spektra patří především prémiové designové radiátory, trubkové radiátory, topné stěny, konvektory a od roku 2012 rodina registrových radiátorů. Většinou se jedná o zakázkovou výrobu.

Rozmanitost produktů a nasazené technologie vyžadují kvalifikované a dobře vyškolené pracovníky.  Uvědomujeme si, že dnešní turbulentní tržní prostředí klade velké nároky na konkurenceschopnost našich produktů a služeb. Z tohoto důvodu neustále přizpůsobujeme strategii firmy tak, aby byly naplněné naše mise a vize, a zlepšujeme procesy s cílem zvyšování provozní a celkové excelence.

Více na www.kermi.cz


 

LEONI

Společnost LEONI slaví v letošním roce 100 let od svého vzniku. Nyní vlastní koncern LEONI 80 dceřiných společností po celém světě, které zaměstnávají cca. 79 tis. zaměstnanců. 21 společností z toho je v Německu. Ostatní v dalších 21 zemích vč. České republiky, kde jsou dva závody, z toho jeden v Ostrově u Stříbra, který vznikl v roce 2006 ve Stříbře z původní společnosti SIEMENS a Alcoa a prošel krátkou historií vč. přestěhování za Stříbra do průmyslové zóny D1. Společnost LEONI v Čechách (pod názvem neumatic cz) zaměstnává ca. 200 zaměstnanců a dodává kabelové svazky pro průmyslové užití do celého světa.

Více na www.leoni.com/en/


 

Lintech, spol. s r. o.

Společnost Lintech, spol. s r. o., byla založena v roce 1993 za účelem vývoje v oblasti laserové technologie, stavby jednoúčelových strojů a zakázkové výroby.

Nabízí prodej laserové technologie a značících systémů (laserové značící, svařovací, řezací a vrtací systémy, mikrobodové značící systémy, razníky, razidla, pneumatické razící stroje), prodej laserové technologie na aplikace (laserového popisování, svařování, gravírování, navařování, řezání a vrtání), služby zakázkového popisu (laserový popis, gravírování, popis reklamních předmětů), konstrukce jednoúčelových strojů, výrobu průmyslových rozvaděčů, služby v oblasti výroby nestandardních razníků a raznic, různých hliníkových dílů zejména pro elektrotechnický průmysl, zakázkové opravy a úpravy nástrojů laserovým svařováním-navařováním, zakázkovou ruční montáž precizních dílů.

Více na www.lintech.cz.


 

Smart Edu Plzeň 

Iniciativa SmartEdu obsahuje soubor aktivit, které podporují technické vzdělávání skrze všechny stupně vzdělávacího systému – od mateřských škol, přes základní a střední školy až po univerzitní prostředí. Tvoříme ucelený proces technického vzdělávání, jehož cílem je dostatek technicky orientovaných odborníků na území města.

Více na smartedu.plzen.eu/


 

ZODIAC GALLEYS EUROPE s. r. o.

Společnost ZODIAC GALLEYS EUROPE, pobočka francouzské společnosti Zodiac Aerospace s výrobními závody po celém světě, vyrábí v Plzni na Borských polích interiéry pro dopravní letadla Airbus. Úspěšná stabilní společnost má v Plzni 650 zaměstnanců a je výhradním dodavatelem kuchyňských modulů pro letadla A320. Vyrábí také odpočinkové místnosti pro posádku pro letadla A330.

Více na www.zodiacaerospace.com


 

EL-SIGNÁL s. r. o.

EL-SIGNÁL, spol. s r.o. je česká společnost působící na trhu přes více než 20 let. Poskytuje komplexní služby v oblastech bezpečnostního průmyslu, jako je poplachový zabezpečovací a tísňový systém, elektrická požární signalizace, kamerový záznamový systém, přístupový systém – elektronická kontrola vstupu a ostatní bezpečnostní technologie.

Firma je členem Asociace technických bezpečnostních služeb Grémium Alarm, Cechu elektrické požární signalizace ČR a Hospodářské komory ČR.

Více na www.elsignal.cz


 

INEL – Market, s.r.o.

V oblasti informačních technologií jsme více než 25 let přední společností v oboru. Nabízíme nejmodernější trendy a systémy. Realizujeme řešení od soukromých domů po celé výrobní, nemocniční, administrativní a školní komplexy. Kamerové systémy, zabezpečovací systémy, požární signalizace, dohledová centra, přístupové systémy, evidence majetku, inteligentní ovládání budov a domácností, interaktivní tabule a panely, projekční a ozvučovací technika, Smart City – bezpečná škola, informační a bezpečnostní systémy, skenery obličeje, IT technologie, telekomunikace, projekční činnost, strukturovaná kabeláž, svařování optických vláken, signalizační systémy sestra – pacient.

Více na www.inel.cz


 

DATART INTERNATIONAL, a.s.

DATART je opravdový elektro specialista působící na trhu přes 25 let. DATART provozuje více než čtyři desítky kamenných prodejen v ČR a SR a je unikátním spojením rychlého nákupu na e-shopu a osobního přístupu na prodejnách. Zaměstnává více než 1 200 lidí. Společnost se stále dál úspěšně rozvíjí a své podnikání staví hlavně na co nejlepší péči o zákazníky a odbornosti svých zaměstnanců. V DATARTU najdou uplatnění všichni, kteří touží po prostředí podporující rozvoj lidí a jejich profesní růst. Možnosti růstu zde má každý, kdo prokáže potřebné dovednosti a chuť se dál rozvíjet. DATART se snaží respektovat současné potřeby zaměstnanců a tomu přizpůsobovat např. skladbu benefitů, i reagovat na zvyšující se nároky účastníků na trhu práce.
 

Více na www.datart.cz


 

AUFEER DESIGN, s. r. o.

AUFEER DESIGN je stabilní mezinárodní společnost specializovaná na poskytování designérských, vývojových, konstrukčních a výpočtových produktů a služeb v oblasti automobilů, kolejových vozidel, průmyslu a energetiky. Máte praxi s konstrukcí v softwaru CATIA, ProE, Creo nebo NX? Sledujete rádi novinky o autech, kolejových vozidlech nebo letadlech? Pak jste naši lidé!!! V Praze a Mladé Boleslavi rozšiřujeme naše týmy zaměřené na vývoj dopravních prostředků o konstruktéry a projektové vedoucí.

Více na www.afd.cz


 

Shape Corp. Czech Republic, s.r.o.

My v Shape Corp. vyrábíme kovové výztuhy “nárazníky” do automobilů světoznámých značek, nárazníky vyrábíme z vysokopevnostní oceli pomocí technologií válcování a svařování. Chceme být firmou, kde pracují zdraví a spokojení lidé! Nejen díky akcím a benefitům, které máme pro naše zaměstnance jsme se stali již 3x po sobě Zaměstnavatelem roku! Co vlastně pro naše zaměstnance děláme? • Máme vlastní FITKO, • Grilujeme před budovou společnosti v pracovní dny, • Společně běháme a účastníme se různých maratonů, • Hrajeme beach volejbal a tenis, • Jezdíme na rafty, • Pro děti našich zaměstnanců pořádáme letní a zimní dětský tabor, • Losujeme o VIP vstupenky na FC Victoria Plzeň, • a spoustu dalšího… Mimo tyto akce nabízíme důvěru, respekt, zodpovědnost, příležitost přijímat výzvy, možnost růst a hlavně práci v kolektivu. Nebuď Lama a pojď do Shapu 🙂
Více na: www.shapecorp.com/cs/


 

CCA Group a. s.

CCA Group a.s. je předním poskytovatelem informačních systémů v České republice se zaměřením na obory systémová integrace, správa dokumentů a business intelligence. Na trhu IT služeb působí od roku 1991 a je zavedenou firmou s více jak 80 zaměstnanci v Praze, Plzni a Brně. CCA je původem zkratkou slov Computer, Consultancy and Applications, které do současnosti popisují hlavní pilíře služeb, které společnost poskytuje. Nadále se zabýváme a reflektujeme poslední trendy IT technologií, softwarových aplikací a pracujeme s nejmodernější technikou na trhu. Z tohoto důvodu jsme schopni plnit požadavky našich zákazníků a nabízet moderní řešení, které našim zákazníkům zpřehlední a usnadní práci.

Více na www.cca.cz


 

BORGERS CS spol. s r. o.

BORGERS CS je součástí německé BORGERS Group čítající 23 výrobních závodů v Evropě, Číně a USA s hlavním sídlem ve vestfálském Bocholtu pod vedením již 5. generace rodiny zakladatele. Původně se firma založená v roce 1866 zaměřovala na výrobu polstrování především pro kočáry, posléze pro automobily, byla první společností na světě, která jako hlavní předmět podnikání začala zpracovávat recyklované materiály pro svou výrobu. Dnes je BORGERS významným dodavatelem většiny světových automobilek. V Rokycanech a dalších třech provozech na Plzeňsku se vyrábějí díly pro vozy značek jako Volkswagen, BMW, Mercedes, Porsche i superluxusní Bentley a Rolls Royce. Jedná se o netkané textilie a výlisky z převážně recyklovaných materiálů, jež se využívají v interiérech, zavazadlovém prostoru a na dalších místech, kde slouží například k odhlučnění vozu. Pozici lídra v oboru dokládá fakt, že s výrobci automobilů spolupracuje již při vývoji nových modelů. Borgers je se svými 4 provozy, více než 3000 zaměstnanci a obratem téměř 6 mld. Kč největším zaměstnavatelem na Plzeňsku a stále roste. V roce 2016 slaví Borgers dvě významná jubilea: 150 let od svého založení a 20 let působení v ČR.

Více na www.borgers-group.com


 

Siemens, s. r. o.

Patříme mezi největší elektrotechnické firmy v České republice a již 126 let jsme zde zárukou těch nejlepších technologií. Pomáháme rozvíjet český průmysl, energetiku, zdravotnictví a infrastrukturu naší země. V Česku vytváříme více než deset tisíc pracovních míst a výrobky Siemens se značkou Made in Czech Republic vyvážíme do celého světa.

Naším cílem je být atraktivním zaměstnavatelem na trhu práce a získávat kvalitní zaměstnance. Proto investujeme do rozvojových programů a nabízíme řadu nadstandardních benefitů, které pomáhají sladit osobní a pracovní život.

Spolupracujeme také se studenty a čerstvými absolventy středních a vysokých škol.

Více na http://www.siemens.cz


 

Possehl Electronics Czech Republic s.r.o.

Possehl Electronics Czech Republic s.r.o. je součástí nadnárodní skupiny Possehl Group, zaměstnávající celosvětově více než 11.500 zaměstnanců. V ČR je významným výrobcem a dodavatelem plastových dílů pro automobilový průmysl. V závodě v Dýšině u Plzně zaměstnává v moderně vybaveném provozu více než 300 zaměstnanců různých profesí. Uplatnění mohou najít ti, kteří se zajímají o technologie podporované roboty s PLC řízením, kamerovými systémy, a dalšími prvky automatizace.“
 

Více na www.possehlelectronics.de


 

Tatung Czech, s. r. o.

Chytré sítě = chytrá města = chytrá mobilita = zelená vaší budoucnosti

Zabýváme řešením  projektů na úrovních  – “Smart grids, Smart city a Smart mobility”.

Více na www.tatung.com


 

ČEZ, a. s.

Energetická společnost ČEZ je největším energetickým uskupením v České republice i v rámci celé střední a jihovýchodní Evropy. ČEZ je největším výrobcem elektřiny v České republice, dále dodává svým zákazníkům plyn a teplo.

Společnost ČEZ je jádrem rozsáhlé skupiny firem, Skupiny ČEZ, jejíž aktivity zahrnují pestré spektrum činností od těžby surovin, přes výrobu, distribuci a obchod až po oblast telekomunikací, informatiky, jaderného výzkumu, projektování, výstavby a údržby energetických zařízení nebo zpracování vedlejších energetických produktů. Skupina ČEZ se věnuje i dalším činnostem souvisejících s výrobou elektřiny. Je aktivní na poli vědy i inovací, kdy je v celém regionu lídrem v rozvoji chytrých sítí a elektromobilů.

Více na: www.cez.cz/cs/o-spolecnosti/skupina-cez/o-skupine-cez/profil-skupiny-cez.html


 

Sony DADC Czech Republic, s. r. o.

Sony DADC je přední dodavatel disků a digitálních služeb pro zábavní, vzdělávací a informační průmysl. Nabízí prvotřídní řešení pro digitální i fyzický dodavatelský řetězec, softwarové služby a replikaci optických médií.

Plzeňské pobočky jsou součástí celosvětové sítě, která zahrnuje servisní centra, výrobu optických médií, centra distribučních a digitálních služeb v devatenácti různých zemích světa.

Více na www.sonydadc.jobs.cz


 

OMEXOM GA Energo s. r. o.

OMEXOM GA Energo patří dlouhodobě mezi lídry v segmentu elektromontáží v České republice. Poskytuje komplexní dodávky v oblasti projektování, výstavby a oprav vedení všech napěťových úrovní, rozvoden a transformoven. Zajišťuje pohotovostní havarijní službu v rámci distribuční a přenosové soustavy a rovněž městům a obcím při provozu veřejného osvětlení.

Společnost zahájila svou činnost v roce 1993, nyní má 11 poboček po celém území ČR a dceřinou společnost OMEXOM Slovensko.V roce 2015 přistoupila společnost ke značce Omexom propojující 250 obchodních jednotek zabývajících se přenosem, distribucí a transformací elektrické energie ve 40 zemích světa.

Více na www.gaenergo.cz/


 

AIESEC

AIESEC je největší studenty řízená organizace na světě, která přispívá společnosti rozvojem mladých lidí a příležitostmi v mezinárodním prostředí. Naše vize. Je zodpovědností každého mladého člověka, aby se sám zasazoval o utváření lepší budoucnosti svého okolí a světa. Věříme že všichni mladí lide si zaslouží mít příležitosti a podporu, které je povedou k objevení svých dovednosti a naplnění svých osobních cílů. Dáváme mladým lidem možnost se realizovat, a to prací na praktických úkolech v mezinárodním prostředí. Umožňujeme jim poznat svět, udělat důležitá rozhodnuti a změny a hlavně jim dáváme příležitost objevit to, na čem jim doopravdy záleží.

Více na aiesec.cz/.


 

 BHS CORRUGATED Fertigungs, Montage, Service s.r.o.


BHS CORRUGATED v Tachově se již více než 20 let zabývá výrobou papírenských strojů, včetně jejich montáží a servisem. Naším hlavním cílem je dodat stroj, který splňuje nejvyšší nároky zákazníků na kvalitu a funkčnost. BHS dodává svým zákazníkům jak jednotlivé individuální stroje, tak i kompletní linky na výrobu vlnité lepenky. Podporujeme našeho zákazníka nejen v okamžiku dodání stroje, ale i během celého životního cyklu výrobní linky. V současné době je ve firmě BHS Corrugated zaměstnáno v odborných profesích více než 200 zaměstnanců. BHS Corrugated zaměstnává nanejvýš angažované a motivované zaměstnance. Jen takoví jsou schopni naplňovat podnikovou politiku, a tím posilovat konkurenceschopnost firmy na trhu práce.

Více na www.bhs-world.com/cz/homepage/.


 

 WEOOM Development Studio s.r.o.

Jsme plzeňské vývojářské studio. Pracujeme na zajímavých projektech s českou i zahraniční klientelou. Budujeme dlouhodobou spolupráci s našimi klienty a pomáháme jim úspěšně podnikat online. Nabízíme komplexní řešení a marketingovou propagaci pro webové stránky, aplikace a e-shopy.
Více na www.weoom.com