Akce probíhá od 10:00 do 16:00 hodin a skládá se z několika paralelních bloků:

V aule začínáme v 10.00 hodin slavnostním zahájením a navazujeme přednáškami. Přednášky jsou určeny žákům a studentům VOŠ a SPŠE Plzeň. Na přednášky je třeba se z důvodu kapacity auly předem přihlásit. Registrace bude spuštěna 13. 10. 2017

Ve druhém pavilonu a ve spojovací chodbě probíhají prezentace výrobních společností,  technických fakult ZČU a MUP.

V prvním pavilonu se prezentuje SPŠE. Návštevníci mohou získat informace o studiu nebo navšívit prezentace výuky IT, jazyků či přírodovědných předmětů. Elektrotechnické předměty se prezentují ve školních laboratořích a dílnách (program prezentace SPŠE se připravuje)